خانه / شعر (صفحه 2)

شعر

شعر مازندرانی بوریم مازرون

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی : ندونی مازرون چی صفا دارنه جنگل و کوه و دریا دارنه همه کشتی گیر و با معرفت همه جا هسه وشون صحبت من ونه جنگل و صحرا ر خامه من ونه گوه و ونه دریا ر خامه همه کوه وسبزه وصحراهه پارسین ونه قشنگ دریاهه مازرون جنگل ...

ادامه نوشته »

کنار دریا

دریا

.::دریا::. صدف صدف فاجعه می‌بارد کنار دریای خزر گفته بودی اینجا که بیایی دریای سبز نگاه مرا دارد و جزر و مد زندگی می‌آورد حالا همین دریاست که موج موج سر به سنگ می‌کوبد و از خیل صدفهای بی مزار دلشوره می گیرد شاعر : آرزو نوری

ادامه نوشته »

شعرمازندرانی در وصف مازندران

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی مازرون من ت هواره خامه من ت مردم با صفاره خامه همه جا سبزه و همه جنگل من ت کوه و ت دریاره خامه خشی و صفا ت مرز و بومه من ت رامسر تا گلوگاره خامه ت کچیک وچون بازی ها ر گمه من ت هفت سنگ،اغوزکاره ...

ادامه نوشته »

تو بمان ب کنار این دل من | شعر فارسی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر فارسی : جامی در دست و لب بر ساغر بود /نوش ان باده ز غم دلبر بود من ان هفت خط می خوار نیم/دلم زمی تو فقط می خر بود تو بمان ب کنار این دل من /باشی تلخی می مرا شکر بود این بس می و خوشی ظاهرم ...

ادامه نوشته »

عشق هر کس ونه جان ماره | شعر مازندرانی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی : عشق هر کس ونه جان ماره کی گنه نا؟ ونه دل بوه پاره مارون جا دلسوز تر کی دره؟ وشون جا رفقون ک بالا سره هیچ کی ب خدا امه یار نبونه هیچ کی ب خدا جان مار نبونه وشون دس دله پینه بزه دا من ش ...

ادامه نوشته »

امشب دلم تنگ نگار است| شعر فارسی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر زیبا : امشب دلم تنگ نگار است بمیرم الهی,انگار بیمار است ب فکرم ب پاکی آب بوده لیک پر از گرد و غبار است ببینند ک بسی خوش باشد ندانند ک غمش بسیار است بسان آن درخت سبز قامت نشان این ک فصل بهار است همه بلندش دیدن و ...

ادامه نوشته »

هیچ رفقی جان خدا نبونه | شعر مازندرانی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی در حمد و ثنای خدا: هیچ رفقی جان خدا نبونه هیچ دلی بی صفا نبونه مالدار غذا دونه چفا نبونه گرم تابسون ک بیچا نبونه بینج هکردن کمل کوفا نبونه محل دیین بی کد خدا نبونه زندگی بی جنگ و دعوا نبونه مملکت بی جور و جفا نبونه ...

ادامه نوشته »

یاد اون قدیما بخیر مردم بینه فقیر ولی خش بینه | شعر مازندرانی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی زیبا : ب نام خدا ک هسه یکه تاز فقط وهسه دونه م دل راز اون قدیما مردم بینه فقیر ولی خش بینه با دله نیاز مسلمون بینه و با خدا غذا نیه وشون اتا نماز راسی وشون غذا نیه کباب نون خشک بیه با اتا دونه پیاز ...

ادامه نوشته »